Programy FasTracKids

Věříme, že se Vaše dítě narodilo se schopností uspět. V programech FasTracKids® si Vaše děti osvojí dovednost učit se, která jim vydrží po celý život a která je zásadní pro jejich lepší budoucnost!kidsinclass

Odborníci říkají, že schopnost učit se je tou nejdůležitější dovedností pro 21. století. Metodologie FasTracKids rozvíjí schopnost učit se tím, že je zaměřená na celiství vývoj dítěte a odehrává se v prostředí zcela přizpůsobeném pro děti. Naše programy dokáží malé studenty nadchnout díky Pětici Předností FasTracKids: kritické myšlení, kreativita, kooperace, komunikace a klíč k sebedůvěře. Zaměřujeme se na to, abychom děti naučili jak věci opravdu chápat, ne jen se je memorovat nazpaměť. Učíme je JAK myslet a NE CO si myslet.

Ages 6 months – 2 years 

fastrack_signing_logo

FasTrack® Signing –  Lámete si někdy hlavu nad tím, o čem asi Vaše dítě přemýšlí? Jakožto rodiče nemluvňat dobře víme, že naše děti umí komunikovat ještě předtím, než se naučí mluvit. Náš program FasTrack Znakování Vám pomůže porozumět tomu, co se Vám Vaše dítě snaží sdělit a zbaví Vás tak frustrace.

FasTracKids Music

FasTrack® Music – Věděli jste, že hudba je odrazovým můstkem k úspěchu Vašeho dítěte v předmětech jako je matematika, prvouka nebo čtení? FasTrack Music podporuje zábavným způsobem dětskou schopnost učit se, pohybovat a rozvíjet..

Ages 2 – 4 years

FasTracKids Music

FasTrack® Music – Věděli jste, že hudba je odrazovým můstkem k úspěchu Vašeho dítěte v předmětech jako je matematika, prvouka nebo čtení? FasTrack Music podporuje zábavným způsobem dětskou schopnost učit se, pohybovat a rozvíjet.

 fastrack_tots_logo

FasTrack® Tots –  Zatímco se Vaše dítě batolí, leze a směje se, prozkoumává svět kolem sebe. Dvouleté děti objevují a testují svět pomocí všech svých smyslů a dochází ke svým vlastním závěrům. Náš program FasTrack Tots pomáhá naplnit potřeby Vašeho batolete a umožňuje mu udělat první krok k tomu, aby se začalo samostatně učit a navazovat přátelství.

fastrack_explorers_logo

FasTrack® Explorers – Zkušenost s předškolní výukou určuje, jaký bude mít dítě postoj ke škole. Nejlepší první předškolní zkušenost získá Vaše dítě na programu FasTrack Explorers.

Ages 3 years – 5 years

fastrack_discoverers_logo

FasTrack® Discoverers –Malé děti jsou přirozeně zvědavé a rády vše zkoumají, experimentují a objevují. FasTrack Discoverers pro děti od 3 do 5 let nabízí poutavý vícedenní předškolní vzdělávací program, který rozvíjí zvídavost Vašeho předškoláčka a pomáhá mu uspět.

FasTracKids Music

FasTrack® Music – Věděli jste, že hudba je odrazovým můstkem k úspěchu Vašeho dítěte v předmětech jako je matematika, prvouka nebo čtení? FasTrack Music podporuje zábavným způsobem dětskou schopnost učit se, pohybovat a rozvíjet.

Ages 3 years – 8 years

FasTrack® Fundamentals

FasTrack® Fundamentals –Program FasTrack Fundamentals učí Vaše dítě jak zábavnou a interaktivní formou získat dovednosti, které mu umožní uspět v 21. století. Program FasTrack Fundamentals pro děti od 3 do 8 let nabízí vyvážený přístup k učení pomocí interaktivní tabule a naší metodologie zaměřené na celostní vývoj dítěte..

fastrack_english_logo

FasTrack® English –FasTrack English seznamuje dítě s angličtinou a rozvíjí jeho jazykové dovednosti, což zlepšuje jeho schopnost interakce se světem. Optimální doba na to naučit se plynule mluvit jiným jazykem, je už před 8. rokem života.

 fastrack_camps_logo

FasTrack® Camps – Příměstské tábory ve FasTracKids nabízí Vašemu dítěti zábavné a energické zážitky, díky kterým se bude moci vzdělávat i o prázdninách. Nedávné studie ukazují, že studenti, kteří se o prázdninách neučí, se ve své úrovni vzdělání mohou vrátit až o šest měsíců zpět!l.

General Inquiry