ฟาสแทรคคิดส์ เป็นผู้นำธุรกิจในด้านการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในระดับสากล

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการเริ่มต้น และ ขั้นตอนการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์สถาบันฟาสแทรคคิดส์

FasTracKids

ได้รับรางวัลผู้ริเริ่มธุรกิจการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กในปี 1998 สถาบันได้เติบโตเเละ ขยายไปมากกว่า 50ประเทศทั่วโลกและกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุด ในแต่ละปีมีเด็กๆมากกว่า 120,000 คน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้กับฟาสเเทรคคิดส์ 270 สถาบันทั่วโลก.

R

ทำไมถึงลงทุนด้านการศึกษา

ธุรกิจการศึกษาทั่วโลกมีการเติบโตสูงสุดเป็นอันดับสอง รองจากธุรกิจสุขภาพ.

;

รูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

การผสมผสานระหว่างความรักที่ให้กับเด็กและธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

R

การสนับสนุนที่ดี

การเริ่มต้นธุรกิจของตนเองและได้รับการสนับสนุนที่ดี

ฟาสแทรคคิดส์สำคัญสำหรับน้องอัพดุลอย่างไร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการเริ่มต้น และ ขั้นตอนการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์สถาบันฟาสแทรคคิดส์

“ผมดีใจและภูมิใจ ที่เป็นฟาสแททรคิดส์ เพราะที่นี่ผมมีเพื่อนที่ดี และได้รับความรู้ที่ที่ไม่มีที่ไหนสอนแบบนี้ ฟาสแทรคคิดส์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผม และทำให้ผมเชื่อว่าผมทำได้ และนี่คือสาเหตุว่าทำไม ผมจึงรู้สึกขอบคุณฟาสแทรคคิดส์เป็นอย่างมาก.”

FasTracKid - Abdul, 5

Baku, Azerbaijan

ทวีป

ประเทศ

ภาษา

หลักการฟาสแทรคคิดส์ 5 ประการ

การคิดวิเคราะห์

ที่ฟาสเเทรคคิดส์เด็กๆได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ เพื่อตั้งสมมติฐาน เเละรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภาพ

การร่วมมือประสานงาน

ห้องเรียนที่มีการร่วมมือประสานงานกัน จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ฝึกทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี เเละรู้จักเเก้ปัญหาผ่านการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

ความมั่นใจ

ห้องเรียนที่ตอบสนองการเรียนรู้ ผ่านการเรียนการสอนที่ฟาสแทรคคิดส์ จะทำให้เด็กๆ สามารถพัฒนาเเละเสริมสร้างความมั่นใจของตนเอง ผ่านกิจกรรมเเละสถานการณ์ต่างๆ

การสื่อสาร

ห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ทำให้เกิดการกระตุ้นการใช้ภาษา ทำให้เด็กๆ สามารถตอบสนองเเละสร้างสรรค์บทสนทนา เเละวิธีการนำเสนอ ที่ถูกต้อง

ความคิดสร้างสรรค์

ห้องเรียนที่ช่วยกระตุ้นเเละขยายขอบเขตความรู้ของเด็กๆ เเละเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้พัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ